VBVD

Het verhaal van
CALL

Circular Art Lab Limburg: het creatief benaderen van maatschappelijke opgaven.

Museum van Bommel van Dam en gemeente Venlo startten in 2018 het Circular Art Lab Limburg (CALL). CALL inventariseerde actuele, maatschappelijke opgaven en legde deze via een reeks open oproepen (‘calls’) voor aan kunstenaars en ontwerpers. Deze creatieve makers en denkers werden vervolgens uitgenodigd om kansen en oplossingen in beeld te brengen, nieuwe verbindingen te leggen en toekomstscenario’s uit te werken in de vorm van een creatief voorstel.

Metrenee renee oirbans communicatie marketing content tekstschrijver copywriter venlo limburg roermond venray van bommel van dam vbvd call 1
'Het Verspeelplein': inzending voor CALL#4 die zich richt op het versnellen van de energietransitie.

Oplossingen van geselecteerde kunstenaars en ontwerpers verder uitgelicht

In totaal werden vier CALL’s uitgezet door Museum van Bommel van Dam. De vier thema’s waren: omgaan met overtollig regenwater in de stad, het aantrekkelijk maken van minder populaire wijken, het stimuleren van natuurinclusieve landbouw, en het versnellen van de energietransitie. Per CALL werden in totaal vier inzenders geselecteerd om hun voorstellen verder uit te werken. metRenée interviewde alle geselecteerde kunstenaars over hun inzendingen.

Metrenee renee oirbans communicatie marketing content tekstschrijver copywriter venlo limburg roermond venray van bommel van dam vbvd call 2
'Parfum Varken': inzending voor CALL#3 die zich richt op het stimuleren van natuurinclusieve landbouw.

Ingewikkelde concepten en processen, uitgelegd in heldere taal

Een groot deel van de geselecteerde inzendingen was abstract van aard. metRenée koos daarom voor een informele manier van interviewen en zocht in de gesprekken naar zoveel mogelijk concrete voorbeelden van de kunstenaars en ontwerpers. metRenée verwerkte alle input in heldere artikelen met quotes en concrete voorbeelden. Alle uitgewerkte artikelen werden gepubliceerd op de website en social media kanalen van Museum van Bommel van Dam.

Referentie met Renee communicatie VBVD “CALL was een project met een complexe boodschap, die Renée heel helder naar voren heeft weten te brengen.”

Saskia van de Wiel
curator stadsprogramma bij Museum van Bommel van Dam

Geleverde diensten

Meer CALL